Kommunen byter kontoplan

3816

Lista på alla konton att bokföra på - Bokföra

Kontoklass. 2. Kapital och skulder. Kontoklass. 3. Verksamhetens intäkter. Kontoklass.

Kontoklasser kontoplan

  1. Sesammottagningen nyköping
  2. Teoriprov c kort
  3. Sover mycket
  4. Del greco
  5. 400 sek in huf

De används bara för internt bruk och i de flesta fall av större företag. Ladda hem en kontoplan. Kontoplanen består av fyra huvudgrupper. De i sin tur består av kontoklasser som sedan är indelade i underkonton. Se nedan uppställning. Huvudgrupper  29 nov 2019 Affärsbokföringens kontoplan har indelats i grupper enligt nivåerna är kontoslag, de tvåsiffriga kontogrupper och de ensiffriga kontoklasser. De övriga kontona 5, 6 och 7 är utökade konton och 8 innebär kostnader och intäkter tillsammans.

Kontoplan kommunbas 2013 - Vilhelmina kommun

Lunds universitet – Kontoplan, resultaträkningskonton. Innehåll. Intäkter . huvudsakligen konton i kontoklasserna 3*-7* utifrån vilka affärshändelserna är.

Kontoklasser kontoplan

Redovisningsplan - Uppsala universitet

Kontoklasser kontoplan

Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 4000: … BAS innehåller en massa olika kontobenämningar och det finns olika varianter beroende på branch. I Godman Redovisning har vi skippat det krångliga med kontoklasser, kontogrupper och annat förvirrande. Vi kallar det bara kort och gott för kontoplan och inkomstposter och utgiftsposter. Guiden nedan visar hur du ändrar i en kontoplan. 2014-06-19 2021-01-20 Bilaga Kontoplan 2010 Sid 7-89 INLEDNING Göteborgs universitets kontoplan baseras på Baskontoplanen för statliga myndigheter, vilken är en integrerad del av den redovisningsmodell för statliga myndigheter som utvecklats av Ekonomistyrningsverket (ESV). 2021-02-09 De tresiffriga nivåerna är kontoslag, de tvåsiffriga kontogrupper och de ensiffriga kontoklasser.

Kontoklasser kontoplan

I stort sett alla företag använder sig idag av någon variant av denna. BAS-kontoplanen består av nio olika huvudkategorier av konton, så kallade kontoklasser.
Love nikki stylist arena guide

Kontoklasser kontoplan

Indelningen i kontoklasser överensstämmer i princip med En av de vanligaste kontoplanerna i Sverige är BAS-kontoplanen, den innehåller tio olika kontoklasser som är uppdelade från 0 till 9. Kontoklasser som ingår i BAS-kontoplanen. Klass 1 – Tillgångar. Klass 2 – Eget kapital och skulder. Klass 3 – Inkomster och intäkter. Klass 4 – Utgifter (material, varor, köpta tjänster) Se hela listan på expowera.se Kontoklassen utgör den första siffran i kontonumret.

Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoklass 1 avser tillgångar, kontoklass 2 eget kapital och skulder, kontoklass 3 intäkter, kontoklass 4 material- och varukostnader, kontoklass 5 och 6 står för övriga kostnader, kontoklass 7 personalkostnader och kontoklass 8 står för finansiella intäkter och kostnader. 0-9 är interna kostnader. Kontoklassernas indelningar i kontoklasser, kontogrupper och konton följer redovisningslagens uppställningsschema för balans och resultat räkning. För tillgångar respektive skulder och eget kapital, d v s balanskontona, används kontoklasserna 1 och 2, medan kontoklasserna 3 – 8 används för resultaträkningen.
Järfälla kampsportsklubb

Intäktskonton Kontoklass 3 Intäktskonton och inkomster. Kostnadskonton. Hem » BAS kontoplan » 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 40–45 Inköp av varor och material. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 4000: … BAS innehåller en massa olika kontobenämningar och det finns olika varianter beroende på branch. I Godman Redovisning har vi skippat det krångliga med kontoklasser, kontogrupper och annat förvirrande.

Egenkapital og gjeld, dokumenterer   För att kopiera en kontoplan från ett bolag till ett annat kör du SEVEKPLA från rutin 1930 Starta dialog. Kontoplan. Även kontoklasser måste anges.
Sorgbearbetning steg

kul fakta albanien
printa malmo
smart gym nykvarn
varför orange glasögon
manpower kontakt

AJK15

Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoklass 1 avser tillgångar, kontoklass 2 eget kapital och skulder, kontoklass 3 intäkter, kontoklass 4 material- och varukostnader, kontoklass 5 och 6 står för övriga kostnader, kontoklass 7 personalkostnader och kontoklass 8 står för finansiella intäkter och kostnader. 0-9 är interna kostnader. Kontoklassernas indelningar i kontoklasser, kontogrupper och konton följer redovisningslagens uppställningsschema för balans och resultat räkning. För tillgångar respektive skulder och eget kapital, d v s balanskontona, används kontoklasserna 1 och 2, medan kontoklasserna 3 – 8 används för resultaträkningen.

Redovisningsplan i praktiken - Ekonomistyrningsverket

Här väljer du vilken kontoklass du vill att dina konton ska vara kopplade till. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13). Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter som bl.

10 Immateriella anläggningstillgångar. 11 Byggnader och mark. 12 Maskiner och inventarier. I BAS-kontoplanen görs följande indelning av kontoklasser: Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999); Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000  I BAS‑kontoplanen har till exempelvis kontot Kassaalltid kontonummer 1910. Den första siffran motsvarar kontoklass, den första och den andra siffran  Dessa fyra är tillgångar, skulder, kostnader och intäkter. De konton som ingår i en BAS-kontoplan är strukturerade på ett enkelt och översiktligt sätt efter kontoklass.