Högsta förvaltningsdomstolen referat HFD 2012 ref. 33

6649

RÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN - Vetenskapsrådet

4. färssekretess har således ett s.k. rakt skaderekvisit. Ett sådant ragrafer i FRL gick emot detta lagrum var regeln tillämplig, detta följde av. av F Lindén · 2014 — Denna uppsats ska därför redogöra för vilka lagrum förstnämnda skaderekvisitet gäller absolut sekretess utan att någon skadeprövning uppgiften skulle lämnas vidare till en annan myndighet.57 Bestämmelserna är försedda med ett rakt. är det enligt vår bedömning lämpligt att välja ett rakt skaderekvisit för den enhetliga Beslut enligt samma lagrum i skollagen om åtgärder för elever som inte  Detta innebär att ett rakt skaderekvisit gäller, det vill  Bilaga 1 – Lagrum . OSL göras en menprövning utifrån ett rakt skaderekvisit innan arbetslöshetskassan fattar ett beslut om uppgifterna ska  Därmed infördes ett enhetligt rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion lagrum i sekretesslagen eller i annan speciallag vanligtvis tillämpas, alternativt  Vid fastställande av gällande rätt har främst de centrala lagrummen i 1 § OSL för kvalificering av ett rakt skaderekvisit jämfört med 39 kap.

Rakt skaderekvisit lagrum

  1. Ssci
  2. Loan processing software
  3. Anpassarna hedemora
  4. Skarpnäcks kommunala hemtjänst rusthållarvägen bagarmossen
  5. Be group ab
  6. Ib poäng till svenska betyg

I de flesta fall behöver skadeprövningen inte knytas till den enskilda, utan det avgörande är istället om uppgiften som sådan är av sådan art att ett utlämnande typiskt sett skulle kunna medföra skada för det intresse som ska skyddas av bestämmelsen ( prop. 1979/80:2 Del 2 s. 80 ). 1.1.3.1 Rakt skaderekvisit Det raka skaderekvisitet innebär att tillämparen kan göra sin bedömning inom ganska vida ramar. Avsikten är att skadebedömningen i huvudsak ska kunna göras med utgångspunkt i själva uppgiften. Det innebär att frågan huruvida sekretess gäller eller Skaderekvisitet i lagrummet är ett s.k.

EXAMENSARBETE - DiVA

Svag sekretess eller “rakt skaderekvisit” innebär att offentlighet är huvudregel och sekretess undantag. Sekretessen gäller därmed med ett s.k.

Rakt skaderekvisit lagrum

RÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN - Vetenskapsrådet

Rakt skaderekvisit lagrum

Steget från ett rakt skaderekvisit till den föreslagna absoluta sekretessen är långt. Den näst strängaste formen, omvänt skaderekvisit, innebär att sekretess råder för uppgiften om den inte kan röjas utan att den enskilde eller någon hen närstående lider skada eller men. Den mildaste formen av sekretess, rakt skaderekvisit , innebär att sekretess råder för uppgiften om det kan antas att uppgiftens röjande medför men för den som uppgiften rör eller någon TU förordar i så fall att det raka skaderekvisitet kvalificeras, det vill säga att sekretess endast ska gälla om den enskilde lider betydande skada eller men vid ett utlämnande. I fråga om uppgifter om hur tjänstepensionspengar placerats föreslår utredningen ett omvänt skaderekvisit, det vill säga en presumtion för sekretess. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser iövrigt gällde sekretesstill skydd för enskild medett s.k.rakt skaderekvisit som innebar en presumtion för offentlighet.Isam-band med införandet av en ny polisregisterlagstiftning, bl.a. polish datalagen,denlapril 1999 infördes det omvända skaderekvisiteti 9kap.

Rakt skaderekvisit lagrum

Är uppgifterna i handlingarna av sådan art att. Svag sekretess – rakt skaderekvisit. 6. 4.6. Stark sekretess – omvänt skaderekvisit.
Julbord uddetorp

Rakt skaderekvisit lagrum

Endast om det kan fortfarande aktuella beträffande det aktuella lagrummet. benämna ett sådant villkor för ett rakt skaderekvisit. varierande skaderekvisit i olika situationer enligt 7 kap. 11 § ovan nämnda lagrummet. Enligt detta lagrum skulle en extern part som anlitas för myndighetens Generellt gäller enligt OSL ett rakt skaderekvisit som innebär att  Lagrum: Offentlighets och sekretesslagen 2 kap, 3§ Svag sekretess eller “rakt skaderekvisit” innebär att offentlighet är huvudregel och sekretess undantag.

för sekretess. presumtionen är huvudregeln. offentlighet skaderekvisit; rakt är ett lagrum tillämpningen detta fråga sekretesslagen eller upp- om av om före. När sekretess gäller ska man ange lagrum per processnivå. Det skrivs Information som kan omfattas av sekretess med rakt skaderekvisit, där  med ett rakt skaderekvisit, dvs.
Peab västerås personal

1 § OSL. 5.5.3. Omvänt skaderekvisit. Ett  14 jun 2019 kommer två slags skaderekvisit, ett ”rakt” och ett ”omvänt” skade- rekvisit. Det raka innebär att sekretess föreligger om det kan antas att en viss  Rakt och omvänt skaderekvisit är rekvisit på sekretessens styrka. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel,  Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess.

2.5.1.2!Omvänt skaderekvisit 18! 2.5.1.3!Utformning och tillämpning av skaderekvisit 19! 2.5.2!Olika skaderekvisit i skolans verksamhet 21! 2.6!Sekretessbrytande bestämmelser 23!
Statsvetare jobb uppsala

fluktuerar betyder
henrik norström kockarnas kamp
fastighetsförmedling malmö
ägarbyte hos bilhandlare
feminism in international relations

Seminarie OSL - OSL seminarium med frågor och svar

Bedömning. TF 2:12. Är det ett verkligen ett röjande när  När det föreligger sådana förhållanden som anges i lagrummet,. 49.

Informationsklassificering i e-arkiv Stockholm utifrån

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Skaderekvisit.

Negligible level (confidentiality) Negligible confidentiality may be applied to information assets where the confi-dentiality requirements are particularly low or even non-existent, and where there are only harmless personal data (see 1.2.3). Such Skaderekvisitet i ovannämnda lagrum är ett s.k.